HOME    What´s Up?    Technika     Historie    Výrobci    Weblinks    Inzerce  

 

Historie veřejného osvětlení v datech, od starověku dodnes:

-5. století Syřané používají pochodně k osvěcování ulic.

V antickém Římě je běžné osvětlení ulic olejovými lampami u vchodů domů. První pouliční osvětlení pomocí loučí a olejových lamp na dřevěných kůlech se v Evropě objevilo kolem 14.století.

1668 V centru Londýna byly instalovány olejové lampy ve snaze čelit vysoké noční kriminalitě.

1802 Friedrich Winzler užíval svítiplyn k osvětlování ulic Londýna. Jeho lampy byly ale ještě primitivní, vlastně to byly jen hořáky, kde svítiplyn hořel čadivým plamenem. Jelikož ještě nebyly známé žhavicí punčošky pro plynové hořáky, jejich svítivost byla malá.

1808 Angličan Davy vynalezl první obloukovou lampu, pro masové praktické využití ale nebyla vhodná. Svítivost měla dobrou, ale nepodařilo se mu vyřešit problém s uhoříváním uhlíkových elektrod.

1811 V německém Freibergu bylo instalováno plynové veřejné osvětlení.

1817 Vídeňská polytechnická univerzita byla vybavena svítiplynovým osvětlením.

1847 V Praze je již také instalováno plynové veřejné osvětlení.

1854 Sestrojena první elektrická výbojová trubice - Geisslerova trubice, ve které elektrický proud protékající zředěným plynem způsobuje vznik světla. To byl zásadní objev pro pozdější vývoj výbojek a zářivek.

1878 Se konečně podařilo vyřešit prvotní problémy s materiálem na vlákno žárovek a také s efektivním zařízením na vyčerpávání vzduchu z žárovkových baněk. Klasická Edisonova žárovka byla převedena do seriové výroby. Tehdejší výrobek vydržel svítit několik hodin. Vlákno žárovky bylo tehdy na bázi karbonizovaného dřeva či bavlny. Bylo velmi křehké a mělo malou tepelnou odolnost.

1882 Firma Siemens & Halske instaluje v Berlíně elektrické pouliční osvětlení - vedle dosavadního plynového bylo experimentálně osvětleno několik ulic žárovkovým i obloukovým osvětlením. Téhož roku získal Fr. Křižík patent na svou diferenciální obloukovou lampu. Ta byla instalována v Hybernské ulici, ale jeho elektrické lampy byly prvně více využity až roku 1887, kdy dodal pouliční osvětlení pro Jindřichův Hradec a Písek.

1896 Arons vynalezl první rtuťovou výbojku, která otevřela cestu k výrobě rtuťových výbojek a zářivek jak je známe dnes.

1908 Byla sestrojena žárovka s wolframovým vláknem – první moderní žárovka. Později se prosadila slitina wolframu a osmia – osram s bodem tání přes tři tisíce stupňů.

V dalších letech již události nabraly rychlý spád. Od dvacátých let se již vyrábějí pouliční svítidla osazovaná žárovkami s velkou objímkou (tzv. goliáškami). Výkony takovýchto žárovek byly od 250 do 1500 W.

Vláda žárovek ve svítidlech pouličního osvětlení skončila příchodem jiných, efektivnějších, zdrojů světla. Není se čemu divit, protože srovnáme-li například zářivku o výkonu 20W se 100 W žárovkou, zářivka v kategorii intenzity osvětlení vítězí. Problém žárovek je totiž v jejich nízké účinnosti - asi jen 8% energie kterou žárovka spotřebovává se přemění na světlo. Moderní zářivky a výbojky jsou mnohem účinnější a jejich používání k osvětlování veřejných prostranství je ekonomičtější.

V dohledné době zde uvidíte stručnou historii jednotlivých svítidel, která se v ČR a dříve v ČSSR vyráběla. Jejich aktuální fotografie spatříte ve Fotogalerii.